Slot Mania

วิธีฝากเงิน Betway

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม “ศูนย์ธนาคาร” ด้านมุมขวาบน แล้วคลิกที่ฝากเงิน

betway

การฝากแบบโอนเงินผ่านบัญชีภายในประเทศ
หลังจากฝากเงินเข้ามาแล้ว กรุณาไปที่หน้าการฝากเงิน คลิก”บัญชีภายในประเทศ”

 • กรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ (ดูรายละเอียดได้ที่ภาพด้านล่าง) เช่น
  – จำนวนเงินที่ฝากเข้ามา
  – บัญชี และ ธนาคารของสมาชิกที่ใช้ในฝากเงินเข้ามา
  – ชื่อ – นามสกุล
  – หมายเลขบัญชี
  –  ธนาคารที่ต้องการใช้ (คือ ธนาคารของ Betway ที่ลูกค้าใช้ฝากเงินเข้ามา)
  จากนั้น คลิก “ส่ง”
betway
 • ข้อมูลที่อยู่ในกรอบสีแดงคือ บัญชีธนาคาร และ ชื่อเจ้าของบัญชีของ Betway ที่เราฝากเงินเข้ามา ในส่วนนี้ให้กรอก
  -วันที่ฝากเงิน
  -เวลาที่ฝาก
  -อัพโหลดใบเสร็จฝากเงิน
  จากนั้น คลิก “ส่ง”
  เพียงเท่านี้การฝากเงินก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
betway

วีดีโอการฝากเงิน

ฝากเดี๋ยวนี้ >> คลิก

วิธีถอนเงิน Betway

เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้คลิกปุ่ม “ศูนย์ธนาคาร” ด้านมุมขวาบน แล้วคลิกที่ถอนเงิน

betway

จากนั้นกรอกข้อมูลธนาคารที่ใช้ในการถอนเงินและจำนวนเงินที่ต้องการถอน

ถอนเดี๋ยวนี้ >> คลิก

หมายเหตุ การฝากเงิน-ถอนเงิน บัญชีจะต้องตรงกับชื่อสมาชิกเท่านั้น